Det er mange ting man kan engasjere seg i, og en rask runde på Kvinneguiden viser at bredden er stor. Her på kontoret er det Tianhallen som har engasjert mest den siste tiden. Men enkelte ting er alle enige om at er mer viktig enn både bompenger, 5:2-diett, vindmøller og fotballhall (sistnevnte er ikke klarert med Finn Håkon…). Kreft-saken er et slik tema. Det bringer frem de samme følelsene hos folk, uansett om man kjenner noen som har hatt sykdommen eller ikke. I Harstad ble det i september arrangert Stafett for Livet for andre år på rad. Advokatfirmaet Jørstad var med for første gang og for en opplevelse det var! Et opplegg helt utenom det vanlige hvor alle jobbet for samme sak. Et samlende arrangement for hele Harstad, som viser at de som er direkte eller indirekte rammet av kreft ikke står alene.

To helger senere var det et nytt sportslig arrangement med kreft i fokus – Løpevennenes Ultraintervall. Et arrangement i langt mindre skala enn Stafett for Livet, men minst like viktig. Et arrangement som viser at man ikke trenger å ha store arrangørmuskler og mange prosjektgrupper med teamledere for å få til noe bra for en viktig sak. Her er det to ildsjeler som lager et lavterskel løpearranemgent, hvor inntektene går til Aktiv mot Kreft. Men like sentrale er de som stiller opp og deltar, og her har innbyggerne i Harstad vist seg fra sin beste side i september.

Som innflytter og wannebe Harstadværing, blir jeg både imponert og stolt. Det er ingen tvil om at slike arrangement gir byen sjel. En stor applaus til de som arrangerer og til de som deltar!

– Siri –

Foto: Kristin Rønning

Foto: Trond Arne Liavik