Priser

Ved inngåelsen av oppdraget, avtales den timesats som danner utgangspunkt for salærberegningen i saken. Utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Utgangspunktet for salærberegningen er tidsforbruket i den enkelte sak. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter (0,25) ved hver arbeidsøkt i saken.

Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper dekkes av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning, som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer. For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene.

For enkelte type oppdrag kan det etter nærmere avtale avtales en fastpris.

Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Oppdragsbekreftelsen angir våre vilkår for oppdraget.

Næring:
kr. 2750,-
Advokat kr. 2500,-
kr. 2500,-
kr. 2000,-
Privat:
kr. 1850,-
Advokat kr. 1850,-
kr. 1850,-
kr. 1750,-

Alle prisene er eks. mva.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter