EN CV…

ARBEIDSERFARING

  • August 2020-d.d.: advokatfullmektig, Advokatfirmaet Jørstad AS
  • Januar 2020-august 2020: trainee Advokatfirmaet Jørstad AS
  • September 2016-mai 2019: sekretær, Linnet & Co Advokatfirma DA

KOMPETANSEOMRÅDER

Advokatfullmektig Synne Vang tok sin mastergrad ved Det juridiske fakultet i Tromsø og var ferdigutdannet våren 2020. Vang skrev sin masteravhandling innenfor EØS-rett og har følgelig opparbeidet seg særskilt kompetanse på dette området. I det daglige jobber hun primært med arverett, arbeidsrett, entrepriserett, erstatningsrett og jordskifte.

SPRÅK

Norsk

Engelsk

UTDANNELSE

2015-2020: Master i rettsvitenskap, UiT