EN CV…

ARBEIDSERFARING

  • August 2020-d.d: advokatfullmektig, Advokatfirmaet Jørstad AS
  • Januar 2020-august 2020: trainee Advokatfirmaet Jørstad AS
  • September 2016-mai 2019: sekretær, Linnet & Co Advokatfirma DA

KOMPETANSEOMRÅDER

Synne har sin særskilte kompetanse innenfor EØS-rett. Hun skrev mastergrad om norske myndigheters tolkning av Europaparlaments- og rådsforordning 12. juni 2013 nr. 576/2013 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. Problemstillingen som ble drøftet var om norske myndigheters tolkning og praktisering av forordning 576/2013 er forenlig med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Om du lurte, er konklusjonen nei. 

SPRÅK

Norsk

Spansk

Engelsk

UTDANNELSE

2015-2020: Master i rettsvitenskap, UiT