EN CV…

ARBEIDSERFARING

Oktober 2019 – dd: Advokat, Advokatfirmaet Jørstad AS

September 2017 – oktober 2019: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Jørstad AS

Mai 2016 – juli 2017: Studentmedarbeider, HELP Forsikring AS, Oslo

September 2016 og mai 2015: Trainee, Advokatfirmaet Thommessen, Oslo

Januar 2016: Trainee, Advokatfirmaet Ræder, Oslo          

KOMPETANSEOMRÅDER

Advokat Siri Kjøren jobber i hovedsak innenfor rettsområdet fast eiendom, arv og skifte. Hun skrev masteroppgave innenfor ekspropriasjonsrett, med tittel «Reguleringsplanens betydning i ekspropriasjonserstatningen». Siri har særlig kompetanse innenfor avhendingsretten, herunder mangel ved kjøp av fast eiendom, og bistår både kjøper og selger. Siri har ansvaret for våre klienter som trenger bistand til arveplanlegging, skifte av dødsbo eller skifteoppgjør mellom ektefeller/samboere.

UTDANNELSE

2012-2017: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen