KOMPETANSEOMRÅDER

Advokat Finn Håkon Jørstad jobber bredt innenfor det forretningsjuridiske felt, men med spesialisering innenfor fast eiendomsrettsforhold og kontraktsrett. Spesielt nevnes byggesaksbehandling, seksjonering, eiendomsmegling, kjøp/salg av næringseiendommer, fradeling og rene kontraktsmessige tvister (eierskifte, entreprise og bustadoppføring). Jørstad har bistått i flere sluttoppgjørstvister i entreprisesaker. Jørstad jobber også mye med rådgivning i forbindelse med kontraktsforhandlinger samt bistand i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter.

Jørstad har prosedert flere forsikringssaker, herunder tvist om forsikringsoppgjør, samt rene profesjonsansvarsaker. Jørstad jobber også særskilt med oppdrag innenfor petroleum/leverandørindustri og skipsfart.
Advokat Jørstad er samarbeidsadvokat hos Huseiernes Landsforbund.

Jørstad er på fritiden svært delaktig med verv innenfor frivilligheten og idretten. Foruten å være styreleder i IF Kilkameratene, er han også trener for et aldersbestemt lag i klubben.

ARBEIDSERFARING

2017 – d.d.: Advokat/Partner, Advokatfirmaet Jørstad, Harstad

2007 – 2017: Grunnlegger/Advokat/Partner, Advokatfirmaet Finn, Harstad

2004 – 2007: Advokat, Steenstrup Stordrange, Hammerfest

2003 – 2004: Advokat, Steenstrup Stordrange, Tromsø

2002 – 2003: Advokatfullmektig, Steenstrup Stordrange, Tromsø

2001 – 2002: Advokatfullmektig, PriceWaterhouseCoopers, Tromsø

1999 – 2001: Megler/jurist, EiendomsMegler 1, Tromsø

KURS OG FOREDRAG

Avholder foredrag for kunder.

SPRÅK

Norsk

Engelsk

VERV

Styreleder:

Harstad Maskin AS

Nordkraft AS 

Evenes Utvikling AS           

Tian Næringseiendom AS

Tian Helse AS 

Rignator AS 

Bock & Partnere Eiendomsmegling AS 

Kilkam Anlegg AS

If Kilkameratene

Styremedlem: 

Jess Eiendom AS