EN CV…

ARBEIDSERFARING

2017 – dd: Advokat/Partner, Advokatfirmaet Jørstad, Harstad

2007 – 2017: Grunnlegger/Advokat/Partner, Advokatfirmaet Finn, Harstad

2004 – 2007: Advokat, Steenstrup Stordrange, Hammerfest

2003 – 2004: Advokat, Steenstrup Stordrange, Tromsø

2002 – 2003: Advokatfullmektig, Steenstrup Stordrange, Tromsø

2001 – 2002: Advokatfullmektig, PriceWaterhouseCoopers, Tromsø

1999 – 2001: Megler/jurist, EiendomsMegler 1, Tromsø

KOMPETANSEOMRÅDER

Advokat Finn Håkon Jørstad jobber bredt innenfor det forretningsjuridiske felt, men med spesialisering innenfor fast eiendomsrettsforhold og kontraktsrett. Spesielt nevnes byggesaksbehandling, seksjonering, eiendomsmegling, kjøp/salg av næringseiendommer, fradeling og rene kontraktsmessige tvister (eierskifte, entreprise og bustadoppføring). Jørstad har bistått i flere sluttoppgjørstvister i entreprisesaker. Jørstad jobber også mye med rådgivning i forbindelse med kontraktsforhandlinger samt bistand i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter.

Jørstad har prosedert flere forsikringssaker, herunder tvist om forsikringsoppgjør, samt rene profesjonsansvarsaker. Jørstad jobber også særskilt med oppdrag innenfor petroleum/leverandørindustri og skipsfart.
Advokat Jørstad er samarbeidsadvokat hos Huseiernes Landsforbund.

Jørstad er på fritiden svært delaktig med verv innenfor frivilligheten og idretten. Foruten å være styreleder i IF Kilkameratene, er han også trener for et aldersbestemt lag i klubben.

KURS OG FOREDRAG

Avholder foredrag for kunder.

SPRÅK

Norsk
Engelsk

VERV

Styreleder i Harstad Maskin AS

Styreleder i Hålogaland Kraft AS

Styreleder i Evenes Utvikling AS           

Styreleder Petter’s Sjømat AS

Styreleder i Kilkam Anlegg AS

Styreleder i If Kilkameratene

Styreleder i Bock & Partnere Eiendomsmegling AS

Styremedlem i Jess Eiendom AS

Styremedlem i Hålogaland Kraft Produksjon AS

Styremedlem i Hålogaland Kraft Eiendom AS

Styremedlem i Hålogaland Kraft Bredbånd AS

Styremedlem i Hålogaland Kraft Kunde AS

Styremedlem i Hålogaland Kraft Nett AS

Styremedlem i Rignator AS