Bjørn sin innsats er ikke begrenset til denne måneden. Innsatsen ble imidlertid kronet med et arrangement i Sollia alpinsenter 16. juni 2018. Da gikk Bjørn 15 turer opp og ned alpinbakken, som resulterte i ca. 50 km og 9000 høydemeter opp og nedstigning, og 225 kg stein til toppen av fjellet. Isolert sett kan dette fremstå ganske så meningsløst, men i Bjørn sitt tilfellet var dette det mest meningsfulle han kunne gjøre.

Historien startet høsten 2017, da Bjørn reiste til Nepal for å bestige Ama Dablam (6856 moh). Fjellet er av mange beskrevet som verdens vakreste fjell, men også farlig med sine mange høydemetre, tekniske vanskelighetsgrad og tilsvarende lite oksygen. I tillegg er redningsaksjoner i disse fjellene ofte lite tilgjengelig. For å gjøre en lang historie kort; Bjørn fikk helseproblemer, som igjen utviklet seg til høydesyke. Dette er en livstruende tilstand som medfører væskeansamling i hjerne eller lunge som følge av lavt oksygentrykk i store høyder.[1] Bjørn fikk imidlertid hjelp av lokale sherpaer. Sherpaene fikk Bjørn ned fra høyden og til sykehus, og med sine handlinger reddet de livet hans.

 ”Det var ren tortur. En ubeskrivelig og uforglemmelig smerte. Jeg ble hele tiden kvelt av oksygenmangel og hadde store smerter i kroppen”.

Møtet med, og hjelpen fra, de lokale folkene i Nepal berørte Bjørn så mye at han ønsket å gi noe tilbake. Valget falt på barn og utdanning, og med det var grobunnen for ”Stetind Aid Foundation” født. Hovedprosjektet er å bygge en skole i en liten landsby i Nepal, kalt Gomda. Skolen skal romme 113 barn og syv lærere, og målet er å gi barna forutsetninger for å klare seg selv i livet.[2]

”Om man skal bygge en nasjon tror jeg at man bør se mot de yngre. Man må prioritere den neste generasjonen og gi de mulighet og tilgang til kunnskap og læring. Utdanning vil bidra til å jevne ut skjevheter i verden”.

Så tilbake til 16. juni 2018 og Sollia alpinsenter. Hvorfor var de 50 km og 9000 høydemetrene så meningsfulle? Befolkningen i Harstad var denne dagen invitert til å gå til topps for skolebarna i Nepal. Og Harstadværingene kom i sterk vind og mye vær! For Bjørn sin del bar han stein på toppen av Sollia kontinuerlig i 24 timer, for å symbolisere kulturen i Nepal og hvordan de lokale frakter varer og materiell mellom fjellandsbyene. Til slutt ble steinhaugen omgjort til en flott varde, dekortert med tradisjonelt bønneflagg. Tanken er at varden skal oppmuntre til refleksjon.

”Det er utrolig følelsesmessig og stort å oppleve givergleden blant befolkningen i Harstad. Folk har vært veldig engasjerte og ønsker å ta del i prosjektet. Jeg er uendelig takknemlig”.

Vi i Advokatfirmaet Jørstad er imponert over ildsjelen Bjørn Forthun. Vi gir stående applaus til det han har fått til sammen med sine givere.

Ønsker du å bidra, kan du vippse et beløp til Stetind Aid Foundation: VIPPS 500694.

 

[1] https://nhi.no/livsstil/reise/hoydesyke/

[2] https://www.stetindaid.com/story-of-nepal og https://www.stetindaid.com/projects