Strafferett

For å kunne dømmes til straff må påtalemyndigheten bevise utover enhver rimelig tvil at man har begått en straffbar handling. Videre må man ha handlet med en bestemt grad av forsett. Dessuten vil straff være utelukket dersom ett eller flere straffbarhetsvilkår er til stede, for eksempel nødverge eller utilregnelighet.

Vi bistår som rådgiver eller forsvarer på ethvert stadium i saken, enten du har vært i kontakt med politiet eller ikke.