Skipsfart

Rettsområdet omhandler er de rettsregler som angår skipsfart og rederivirksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.