Selskapsrett

Selskapsrett er rettsregler som omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, eiernes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet.