Forsikringsrett

Forsikringsrett omhandler de rettsregler som gjelder forsikringssektoren. Det som gjerne får praktisk betydning for forbrukere er den kontraktsrettslige delen av forsikringsretten, som angår forsikringsavtalen og de lovregler og avtalerettslige regler som gjelder for denne.