Erstatningsrett

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade. Erstatningretten behandler både vilkårene for erstatningsansvar og reglene for selve erstatningsutmålingen.