Arverett

Arveretten omfatter reglene om arv og dødsdisposisjoner. Arv er formue, herunder gjenstander og rettigheter, som tilhørte avdøde. Arven kan fordeles på to måter; arv etter loven og arv etter testament. Arveloven innehar regler om arverekkefølge og adgangen til å fordele arv gjennom testament.