Skipsfart

Rettsområdet omhandler er de rettsregler som angår skipsfart og rederivirksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Jørstad bistår med:
Vi bistår i forbindelse med overdragelse av fartøy (MOA), registering i NIS/NOR mv. Vi har også utarbeidet en norsk kjøpskontrakt hvor det tilbys oppgjørsfunksjon(mellommann). Vi tilbyr for øvrig rådgivning innenfor relevante rettsområder for rederivirksomhet.
Det handler om å løse uenigheter raskt, smidig og kostnadseffektivt – hvor målet er et best mulig utfall for klienten.

Kontaktpersoner

Alle kompetanseområder