Selskapsrett

Selskapsrett er rettsregler som omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, eiernes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Jørstad bistår med:
Etablering, kjøp/salg av virksomhet, aksjonærkonflikter, styreansvar mv.
Rådgivning/gjeldsforhandlinger.

Kontaktpersoner

Alle kompetanseområder