Kontrakts- og entrepriserett

Avtalerett er et rettsområde som omhandler reglene om gyldighet og ugyldighet av avtaler, fullmakt, avtalerevisjon og tolking av avtaler. Kontraktsrett er et rettsområde som omhandler reglene om kontraktsparters rettigheter og plikter etter en inngått avtale.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Jørstad bistår med:
Bistand i forbindelse med inngåelse av kontakt, forhandlinger og tvisteløsning.

Kontaktpersoner

Alle kompetanseområder