Forvaltningsrett

I forvaltningsretten finner man regler for offentlig saksbehandling og rettslige skranker for offentlig myndighetsutøvelse. De fleste offentlige enkeltvedtak kan påklages, men det er viktig å reagere innenfor klagefristen. I motsatt fall vil man som oftest være henvist til å reise søksmål for domstolene for å få omgjort vedtaket.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Jørstad bistår med:
Vi bistår med rådgivning og utforming av klage på vedtak.
Vi bidrar til å løse saker – både i og utenfor rettsapparatet.

Kontaktpersoner

Alle kompetanseområder