Forsikringsrett

Forsikringsrett omhandler de rettsregler som gjelder forsikringssektoren. Det som gjerne får praktisk betydning for forbrukere er den kontraktsrettslige delen av forsikringsretten, som angår forsikringsavtalen og de lovregler og avtalerettslige regler som gjelder for denne.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Jørstad bistår med:
Forsikringstvister omfatter et variert spenn av saker som reiseskade, bilansvar, eierskifteforsikring, yrkesskade, uføredekning, livsforsikring, brann, tyveri, ulykkesforsikring eller tvist om rettshjelpdekning m.fl.
Det handler om å løse uenigheter raskt, smidig og kostnadseffektivt – hvor målet er et best mulig utfall for klienten.

Kontaktpersoner

Alle kompetanseområder