Familie- og barnerett

Familieretten omfatter alle rettsregler som har med familieforhold å gjøre. Blant annet reglene for oppløsning av ekte- og samboerskap, hvor spørsmålet om hvem som skal ha hva og hvor mye står sentralt. Det økonomiske forholdet mellom partnerne kommer på spissen ved oppløsning av ekte- og samboerskap både ved død og skilsmisse.

Barnerett handler om barns rettigheter, interesser og behov, både med tanke på forholdet til foreldrene og samfunnet for øvrig. Rettsområdet regulerer blant annet farskap, foreldreansvar, samværsrett og barnevern.

Vi bistår med rådgivning, skifte og tvisteløsning.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Jørstad bistår med:
Vi handler eller snakker på vegne av andre i en rettssak eller lignende.

Kontaktpersoner

Alle kompetanseområder