Erstatningsrett

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade. Erstatningretten behandler både vilkårene for erstatningsansvar og reglene for selve erstatningsutmålingen.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Jørstad bistår med:
Erstatningsrett er et bredt rettsområde, som inkluderer blant annet person- og tingsskade, profesjonsansvar, arbeidsgiveransvar og medvirkningsansvar. Vi bistår uansett hvilken situasjon du har havnet i.
Vi bidrar til å løse saker – både i og utenfor rettsapparatet.

Kontaktpersoner

Alle kompetanseområder