Eiendomsrett

Eiendomsrett er retten til å eie, kontrollere og styre eiendom. Dette innebærer at grunneier har full råderett over sin eiendom, unntatt de beføyelsene som ved lov er unntatt eller på annen måte er overlatt andre. Dette gir grobunn til mange konflikter, blant annet mellom grunneier og rettighetshaver, naboer og offentlige myndigheter.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Jørstad bistår med:
Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning knyttet til fast eiendom, herunder blant annet byggesaker, fradeling/seksjonering, nybygg, jordskifte, tomtefeste, ekspropriasjon og avhendingssaker (reklamasjon etter kjøp/salg av eiendom).
Vi påtar oss ordinære eiendomsmeglingsoppdrag, i tillegg til rådgivning og profesjonsansvarssaker.

Kontaktpersoner

Alle kompetanseområder