Arverett

Arveretten omfatter reglene om arv og dødsdisposisjoner. Arv er formue, herunder gjenstander og rettigheter, som tilhørte avdøde. Arven kan fordeles på to måter; arv etter loven og arv etter testament. Arveloven innehar regler om arverekkefølge og adgangen til å fordele arv gjennom testament.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Jørstad bistår med:
Vi bistår i alle ledd knyttet til arv, fra arveplanlegging til skifte av uskiftet bo. En god arveplanlegging er særlig viktig i dagens samfunn, hvor familier ofte består av «dine, mine og våre» barn.
Vi bidrar til å løse saker – både i og utenfor rettsapparatet.

Kontaktpersoner

Alle kompetanseområder