Arbeidsrett

Arbeidsrett er det regelverket som regulerer forholdene i arbeidslivet. Faget deles normalt inn i to deler. Den individuelle arbeidsretten behandler det rettslige forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den annen del kalles den kollektive arbeidsretten, og tar for seg regelverket knyttet til avtaler mellom arbeidsgiverne eller arbeidsgivernes organisasjoner og på den annen side arbeidstakernes fagforeninger (tariffavtaler).

Har du spørsmål?

Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Jørstad bistår med:
Vi bistår både arbeidstaker- og giver i tvist som har oppstått på arbeidsplassen eller i en arbeidssituasjon.
Vi handler eller snakker på vegne av andre i en rettssak eller lignende.

Kontaktpersoner

Alle kompetanseområder