Kampanje: testament og fremtidsfullmakt

Er du usikker på hvordan arven etter deg blir fordelt etter din død? Ønsker du en annen arvefordeling enn det som følger av arveloven og er usikker på hvordan arven kan fordeles i et testament? Kanskje du allerede har laget et testament, men er usikker på om formkravene er oppfylt eller om testamentet blir påvirket av den nye arveloven som trådte i kraft fra 1.1.2021. Da kan det lønne seg å ta kontakt med en advokat for gjennomgang.

Hos oss får du den hjelpen du trenger. Vi bistår med alt fra rådgivning om arveplanlegging til utforming og gjennomgang av testament. I et hyggelig møte forklarer du oss hvordan du ønsker at din formue skal fordeles. Vi skreddersyr ditt testament slik at du kan være trygg på at dine ønsker blir oppfylt.

Fra 1.10.2021 hjelper vi deg med å lage testament til fastpris 6 000 kroner inkl. mva.

Før første møte sender vi deg et skjema som fylles ut med nødvendige opplysninger. Skjemaet legger til rette for en effektiv og korrekt saksbehandling.

***

Er du bekymret for hva som skjer med din bolig og andre økonomiske forhold hvis du skulle rammes av demens eller lignende sykdom? Ønsker du å være sikker på hvordan hverdagen blir dersom du skulle miste evnen til å ta vare på deg selv? Med en fremtidsfullmakt kan du sikre dine personlige og økonomiske interesser dersom du ikke lenger er i stand til å klare det selv. Dette er en god sikkerhet å ha, som skaper trygghet for deg selv og de rundt deg.

Fra 1.10.2021 hjelper vi deg med å lage fremtidsfullmakt til fastpris 5 000 kroner inkl. mva. 

***

Ta kontakt med advokatfullmektig Synne Vang for å avtale time.

E-post: synne@advokatjorstad.no

Tlf.: 994 77 862

Tilbudet gjelder en halvtime innledende møte, utarbeidelse av testament/fremtidsfullmakt og et oppsummerings/-signeringsmøte. Ekstraarbeid utover dette blir tilleggsfakturert etter forutgående avtale.