Månedens applaus for januar til Medkila Girl Power Tank

 

Medkila Girl Power handler om mer enn bare fotball. Det handler også om å ta et samfunnsansvar. Det var treneren til Medkila fotballs kvinnelag, Margunn Haugenes, som uttalte dette til Harstad Tidende i november 2017. Snart viste det seg at flere Harstad-kvinner ønsket å følge opp Haugenes sitt utsagn. Resultatet ble Kvinnenettverket Medkila Girl Power Tank.

Da Kvinnenettverket arrangerte sitt kick-off på Trondenes i mai 2018, var det fullt av kvinner i alle aldre, fra fjern og nær. Arrangørene fikk bekreftet behovet for et kvinnenettverk der man kan spille hverandre gode, og sammen skape større rom for kvinnelig deltakelse i ulike deler av samfunnet.

Kvinnenettverket plasserte seg på kartet for alvor da Sophie Elise Isachsen takket ja til å dele sine erfaringer. Målgruppen var jenter i alderen 16-20 år, og over 40 møtte opp i sommervarmen for å høre på den kjente Harstad-bloggeren. Kvinnenettverket hadde forberedt seg godt, blant annet ved å tilby tilhørerne å laste ned en app for å sende inn sine spørsmål. Dermed kunne Sophie Elise svare direkte på spørsmålene uten at den enkelte tilhører trengte å eksponere seg. Dette enkle grepet bidro utvilsomt til større bredde i diskusjonen.

Senere på høsten 2018 klarte kvinnenettverket å hente inn Anja Hammerseng-Edin til å holde foredrag i Harstad. Resultatet ble et fullsatt Nordic Hall. Kvinnenettverket arrangerer stadig større og mindre treff, og som eksempler kan nevnes «Mørketidstreffet» på Bakerinnen, som ble svært godt besøkt.

Neste store treff er rett rundt hjørnet, og heter rett og slett «Kvinnenettverk 2019». Tør vi – ut fra tittelen – å håpe på et årlig arrangement? Det er blant annet dette som skal diskuteres på treffet den 6. februar. Arrangørene viser til at Harstad har en lang tradisjon for å ha kvinner i sentrale posisjoner og i fronten i arbeidslivet. Derfor mener man at det er helt naturlig at byen er arnested for en stor kvinnekonferanse i 2019.

Vi i Advokatfirmaet Jørstad er imponert over hvor mye Kvinnenettverket har fått til på så kort tid. Det har så vidt gått ett år fra ideen ble skapt til det planlegges en stor kvinnekonferanse i Harstad. Og alt på frivillig basis! Vi deler oppfatningen om at et slik nettverk er viktig og nødvendig, ikke minst i vår egen bransje. Her ser vi at det på tross av dobbelt så mange kvinnelige jusstudenter, utgjør kvinner en forsvinnende liten andel av partnerne i de store advokatfirmaene. Dette er en trend det jobbes med å snu, og et initiativ som Kvinnenettverket er i så henseende være viktig.

Kvinnenettverket Medkila Girl Power Tank – dette blir spennende! Vi gir dere en stor applaus og ønsker dere masse lykke til!

 

– Henrik –