Lytte. Handling. Resultat.

Hos oss vil din sak få den oppmerk­somheten og tiden den fortjener.

Vår kompetanse

Foruten den faglige kompetansen, er tett oppfølging og godt samarbeid mellom advokat og klient helt avgjørende for resultatet. 

Aktuelt

Huseiernes landsforbund

Advokat Jørstad er samarbeidsadvokat hos Huseierne. Medlemmer hos Huseiernes Landsforbund får en halv times gratis bistand, deretter 20 % rabatt på firmaets ordinære timesats.

Les mer på huseierens landsforbund sine hjemmesider.

Har du noen spørsmål?

Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter