EN CV…

ARBEIDSERFARING

September 2017 – dd: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Jørstad AS

Mai 2016 – juli 2017: Studentmedarbeider, HELP Forsikring AS, Oslo

September 2016 og mai 2015: Trainee, Advokatfirmaet Thommessen, Oslo

Januar 2016: Trainee, Advokatfirmaet Ræder, Oslo          

KOMPETANSEOMRÅDER

Advokatfullmektig Siri Kjøren jobber i hovedsak innenfor rettsområdet fast eiendom. Hun skrev masteroppgave innenfor ekspropriasjonsrett, med tittel «Reguleringsplanens betydning i ekspropriasjonserstatningen». Siri har særlig kompetanse innenfor avhendingsretten, herunder mangel ved kjøp av fast eiendom, og bistår både kjøper og selger.

UTDANNELSE

2012-2017: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen