EN CV…

ARBEIDSERFARING

2017 – dd: Advokat/Partner, Advokatfirmaet Jørstad, Harstad

2007 – 2017: Grunnlegger/Advokat/Partner, Advokatfirmaet Finn, Harstad

2004 – 2007: Advokat, Steenstrup Stordrange, Hammerfest

2003 – 2004: Advokat, Steenstrup Stordrange, Tromsø

2002 – 2003: Advokatfullmektig, Steenstrup Stordrange, Tromsø

2001 – 2002: Advokatfullmektig, PriceWaterhouseCoopers, Tromsø

1999 – 2001: Megler/jurist, EiendomsMegler 1, Tromsø

KOMPETANSEOMRÅDER

Advokat Finn Håkon Jørstad jobber bredt innenfor det forretningsjuridiske felt, men med spesialisering innenfor fast eiendomsrettsforhold. Spesielt nevnes byggesaksbehandling, seksjonering, eiendomsmegling, kjøp/salg av næringseiendommer, fradeling og rene kontraktsmessige tvister (eierskifte, entreprise og bustadoppføring). Jørstad har bistått i flere sluttoppgjørstvister i entreprisesaker.

Jørstad har prosedert flere forsikringssaker, herunder tvist om forsikringsoppgjør, samt rene profesjonsansvarsaker. Jørstad jobber også særskilt med oppdrag innenfor petroleum/leverandørindustri og skipsfart.
Advokat Jørstad er samarbeidsadvokat hos Huseiernes Landsforbund. http://www.huseierne.no/om-oss/radgivning/samarbeidsadvokater/
Jørstad er på fritiden svært delaktig med verv innenfor frivilligheten og idretten. Foruten å være styreleder i IF Kilkameratene, er han også trener for et aldersbestemt lag i klubben, samt fastmøtende varamedlem i Harstad Idrettsråd.

KURS OG FOREDRAG

Avholder foredrag for kunder.

SPRÅK

Norsk
Engelsk

VERV

Styreleder i Harstad Maskin AS

Styreleder i Eifra AS og Eifra Ship AS 

Styreleder i Evenes Utvikling AS           

Styreleder i Privatmegleren Hammerfest

Styremedlem i Privatmegleren Harstad

Styreleder i IF Kilkameratene og Kilkam Anlegg AS

Fagansvarlig Privatmegleren Harstad

Varamedlem i Bedriftskompetanse AS